הלוואות בערבות המדינה | מידע בתחום המסחר הלוואות והשקעות Home // הלוואות בערבות המדינה | מידע בתחום המסחר הלוואות והשקעות

הלוואות בערבות המדינה – איך הקרן להלוואות לעסקים בערבות המדינה מסייעת לבעלי העסקים?

הלוואות בערבות המדינה הן הלוואות המסייעות לעסקים קטנים, הן לעסקים קיימים והן לעסקים הנמצאים בשלבי צמיחה.
הקרן למימון העסקים הקטנים מעניקה לבעלי העסקים הלוואות בריבית נמוכה ובפריסת תשלומים גדולה, גורם העשוי להניע כל עסק ,קטן או גדול, לביסוס ולצמיחה.

הלוואות לעסקים בערבות המדינה – כל היתרונות של ההלוואההלוואות בערבות המדינה לעסקים

הלוואות לעסקים בערבות המדינה הם שם כולל למגוון הלוואות שהמדינה מעמידה לבעלי העסקים.
זהו אחד הפתרונות המצוינים הבאים לענות על מצוקת האשראי ותזרים המזומנים שאתם נאבקים בעלי עסקים רבים.
בניגוד להלוואות המסחריות הניתנות על ידי הבנקים, להלוואות בערבות המדינה יש תנאים נוחים הרבה יותר וזאת במטרה להקל על בעלי העסקים ולעודד את צמיחת העסקים.

הלוואות בערבות המדינה הן הלוואות בריבית נמוכה מאוד בהשוואה לגובה הריבית הנהוג במשק.
בדרך זו בעלי העסקים אינם צריכים לחשוש מפני לקיחת ההלוואה ומפני ההשתעבדות להחזרים גבוהים של ההלוואה, הרבה יותר מאשר הם קיבלו בפועל. 

להלוואות לעסקים הקטנים יש תנאי פריסה נוחים במיוחד.
ההלוואות ניתנות לתקופה של עד חצי שנה כאשר בעל העסק מתחיל להחזיר את ההלוואה רק כעבור חצי שנה.
פריסת התשלומים לאורך זמן רב אינה מעיקה על תזרים המזומנים ומאפשרת החזרים של סכומי כסף נמוכים בכל חודש.

הלוואות מהבנקים לעומת הלוואות בערבות המדינה

בעלי עסקים רבים אינם מקבלים הלוואות מהבנקים המסחריים מאחר והם אינם יכולים להעמיד ביטחונות להלוואה שיהיו מקובלים על הבנקים.
בהלוואות בערבות המדינה כל בעל עסק נדרש להעמיד ביטחונות בסכומים נמוכים עד גובה של עשרים וחמישה אחוז מסך ההלוואה.
גם אם לבעל העסק אין ביטחונות נזילים הוא יכול לשעבד רבע מהלוואה לפקודת הבנק וליהנות מהכסף הנותר.

הלוואות לעסקים בערבות המדינה נחשבות להלוואות חוץ בנקאיות, גם אם הן עוברות דרך הבנק.
בדרך זו ההלוואה אינה מעיבה על האובליגו העסקי ואינה מצמצמת או פוגעת בגובה האשראי שמעניק הבנק לבעל העסק.

כאשר לבעל העסק יש מינוס גדול בבנק או שהוא לקח הלוואות בנקאיות בריבית גבוהה.
הוא יכול להחליף את ההלוואות ולכסות את המינוס בעזרת הלוואה לעסקים קטנים.
בדרך זו יכול בעל העסק לצמצמם באופן משמעותי את תשלום הריבית ולהפנות את הכספים העודפים לצמיחת העסק.

לא תמיד הלוואות בערבות המדינה ניתנות לבעל העסק בבנק שבו הוא מנהל את החשבון העסקי.
כאשר בעל העסק לוקח את ההלוואה בבנק אחר, הוא נחשף לתנאים אחרים ולפתרונות מימון לעתים טובים יותר מאשר הוא מקבל בבנק שלו.

לסיכום, הממשלה אשר מעוניינת לשפר את התנאים לבעלי העסקים ולעודד את צמיחת העסקים במדינה מתערבת לטובתם בשוק החופשי. כדי לעודד את שגשוג העסקים ואת היזמות במשק מעניקה המדינה ערבות להלוואות עסקיות בתנאים טובים בהרבה מאשר הבנקים המסחריים. בעלי עסקים רבים יוכלו להעיד כי ההלוואה שקיבלו בערבות המדינה היוותה מנוע רב עוצמה שהניע את העסק שלהם לצמיחה ולשגשוג.