חלונות שחרור עשן - מידע בתחום המסחר, השקעות והלוואות Home // חלונות שחרור עשן - מידע בתחום המסחר, השקעות והלוואות

מהם חלונות שחרור עשן? חלונות שחרור עשן

חלונות שחרור עשן זוהי מערכת חכמה של חלונות לפינוי ופיזור עשן המופעלת בצורה אוטומטית וללא נוכחות או מגע אדם בזמן שריפה.
מטרתה של מערכת זו היא שחרור מהיר של העשן בזמן השריפה מהמבנה ומניעת הצטברות עשן.

שריפה במבנה יכולה לגרום לאבדות גדולות, אך אש היא אינה הסכנה היחידה בזמן שריפה.
בזמן השריפה משתחררים לאוויר עשן וגזים רעילים היכולים לגרום נזק רב לאנשים השוהים במבנה.
בנוסף התפשטות גזים שכאלה יכולים לגרום לליבוי האש, להתקלחות הגזים הרעילים ולהתפשטות מהירה של האש.

מתוך מטרה להתמודדות עם מצבים שכאלה פותחו מערכות חכמות שמטרתן היא לאפשר שחרור של עשן ועודפי חום אל מחוץ למבנה. מערכות שכאלה יכולות למנוע שריפה, לאפשר פינוי יעיל של המבנה ומספקות זמן נוסף לכוחות ההצלה ולאמצעי כיבוי השריפות להגן על המבנה.

כיצד עובדות מערכות אלו?

מערכת חלונות לשחרור עשן עובדות על חוקים פיזיקליים בסיסיים.
כידוע, גזים קלים יותר מאוויר ולכן הם תמיד יעלו למעלה. דבר זה הוביל  לידיעה שפתחי שחרור העשן חייבים להימצא בנקודות גבוהות.
ולכן הוחלט להקים פתחים יעודים באזורים גבוהים של המבנים אליהם יתרכזו הגזים במקרה של שריפה.
מכאן נסללה הדרך לפיתוח חלונות הנפתחים בצורה אוטומטית שבשילוב עם גלאי עשן יוכלו לפזר ביעילות את העשן מהמבנה.

ממה מורכבת מערכות אלו?

מערכות מסוג זה משלבות עקרונות טבעיים ביחד עם אלמנטים חשמליים כדוגמת מנועים חשמליים או מפוחים.
מנועים ומפוחים אלו יתחילו לפעול ברגע שיתגלו סימנים של שריפה, עשן ואש.
גלאי העשן יתריעו על נוכחות עשן במבנה ובעזרת המפוחים והמנועים שיפתחו את חלונות שחרור עשן במבנה יתבצע פיזור ופינוי מהיר של העשן.

היכן מותקנות מערכות שכאלה?

מערכות מסוג זה מותקנות במבנים תעשייתיים, ציבוריים ופרטיים על פי דרישות מכבי אש בתקן 1001 (בטיחות אש במבנים).
שכן במקומות שכאלה נדרשת אפשרות לפינוי מהיר של העשן על מנת להציל חיים ולהגן על הרכוש בצורה מסיבית יותר.

מבנה המערכות

חלונות שחרור עשן הם בעצם שם כולל למערכת חלונות המאפשרות פינוי ופיזור עשן מהמבנה בעת השריפה.
חלונות אלו מחוברים למנועים חשמליים, אביזרי פרזול ויחידות בקרה אוטומטיות שמאפשרים פתיחה אוטומטית של החלונות במקרה של גילוי עשן במבנה.
מערכת חלונות עשן כוללת יחידת פיקוד ובקרה, לוח בקרה ולחצני הפעלה מחוברים למערכות אוורור ופינוי עשן, למערכות גילוי עשן ואש ולמערכת כיבוי שריפות.
חיווט ומורכבות המערכת תעשה בהתאם לכל מבנה בו תורכב במערכת ובהתאם לדרישות המבנה. 

מי מוסמך להתקין מערכות שכאלה?

מערכות שכאלה מותקנות בידי חברות המתמחות בפתרונות מסוג זה.
חברות שכאלה מעסיקות מהנדסים אשר מייעצים לגבי תכנון ובניית המערכת ומתאימים אותה למבנה בו היא תותקן.
בנוסף, אנשי מקצוע אלה מספקים את כל האישורים הנדרשים לשירותי ההצלה.

אילו סוגי חלונות עשן קיימים?

חלון עשן בפתיחה פנימית – במערכת מסוג זה חלונות שחרור עשן נפתחים לתוך החלל בצורה אוטומטית בעת הפעלת המערכת. המנועים מייצרים פתיחה גדולה של החלון ומאפשרים מעבר נוח של העשן והגז.

חלון עשן בפתיחה חיצונית – במערכת מסוג זה חלונות שחרור עשן נפתחים החוצה בצורה אוטומטית בעת הפעלת המערכת. המנועים מייצרים פתיחה גדולה של החלון ומאפשרים מעבר נוח של העשן והגז.

חלון עשן הזזה – מערכת מסוג זה מספקת פתיחה אוטומטית של חלון העשן, המאפשר שחרור עשן מהיר. השטח לשחרור העשן הנו 90% משטח החלון הנדרש.

חלון עשן ציר צד – מערכת מסוג זה מספקת פתיחה של חלון עשן על ציר בצידו של החלון.