פתיחת חברה בעמ על העלויות, ותהליך רישום החברה | trad עסקים Home // פתיחת חברה בעמ על העלויות, ותהליך רישום החברה | trad עסקים

מה עלויות פתיחת חברה בעמ?

עלויות פתיחת חברה בעמ כוללות מספר פרמטרים חשובים שצריך לדעת אותם לפני שרושמים חברה בע"מ (חברה בערבון מוגבל) נחשבת בעצם כסוג של תאגיד. חברה בע"מ היא חברה בה יש הפרדה כלכלית מלאה בין הכנסות החברה לבעלים שלה ואין לו שום ערבות להכנסות. השלבים והעלויות של פתיחת חברה בע"מ יהיו כמובן יותר מורכבים וגבוהים מאשר פתיחת עוסק פטור או מורשה.

מהו תהליך רישום ופתיחת חברה בעמ?עלויות פתיחת חברה בעמ

תהליך הרישום ועלויות פתיחת חברה בעמ יעשו בצורה מסודרת ועל פי כללים קבועים. לרוב הקמה של חברה בע"מ תתבצע על פי השלבים הללו:

 • מילוי טופס 1- טופס בקשה לרישום החברה
 • הצהרת על דירוקטורים ראשונים
 • הצהרה על בעלי המניות
 • ניסוח וצירוף של תקנון החברה
 • צירוף של הגשת מסמכים ומילוי הטופס
 • פתיחת תיק החברה במע"מ
 • פתיחת תיק החברה במס הכנסה
 • פתיחת תיק החברה בביטוח לאומי
 • פתיחת חשבון בנק לחברה
 • תשלום אגרת רישום ממשלתית ושליחת המסמכים לרשם החברות.
 • קבלת תעודת ההתאגדות, מספר ח.פ ותאריך ההתאגדות.

מה עלויות פתיחת חברה בעמ?

עלויות פתיחת חברה בע"מ, נחשבות בעצם לאגרת הרישום הממשלתית, דבר שישתנה בהתאם למדד המחירים. את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי. בנוסף לאגרת הרישום ישנן עלויות נוספות לפתיחת חברה בע"מ והן כוללות בין היתר, אגרה שנתית לרשם החברות, שכר טרחה של עורך דין, תשלום שנתי למנהל חשבונות ולרואה חשבון.

חשוב לדעת שכיום קיימים בשוק יועצים חיצוניים להם עלויות שונות לפתיחת חברה בע"מ ולכן יש לקחת זאת בחשבון בעת פתיחת החברה. ניתן להתייעץ עם יועצים אלה בעת הקמת העסק:

 • רואי חשבון יסייעו לכם מול הרשויות השונות (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי).
 • עורכי דין יוכלו לייעץ וללוות את הפן המשפטי של החברה.
 • יועצי מס יוכלו לעזור לכם בליווי והקמה של תכנית עסקית לחברה.
 • יועצים עסקיים יוכלו לעזור לכם בצד הפיתוח וההקמה הנכונה של העסק.

חשוב לזכור שהעסקה של כל אחד מהגורמים הללו, תהווה השפעה ישירה על עלויות פתיחת חברה בע"מ, דבר אותו חשוב לקחת בחשבון בחישוב העלויות הכוללות בעת פתיחת העסק.

אילו עלויות נוספות יכולות לצוץ בעת פתיחת חברה בע"מ?

 • תשלום של היתרים ורישיונות המותאמים לעסק לרשות המוניציפלית בה נפתח את העסק.
 • תשלום של פוליסות ביטוח המתאימות לסוג העסק, המיקום שלו וכו'.
 • תשלום לעורכי דין על תשלום פטנטים או שמירה על קניין רוחני (במקרה של סטארט אפ לדוגמה).
 • תשלום של מקדמות עודפות, היכול להגיע עד ל 45%.
 • החובה לנהל ספרים מגדילה את ההוצאות על ניהול ספרים בידי רואה חשבון ומנהל חשבונות.
 • הגשת דוחות על פי חוק אך ורק בליווי רואה חשבון, דבר שמגדיל את עלויות החברה.

איך ניתן לחסוך בעלויות פתיחת חברה בע"מ?

פטור מתשלום ביטוח לאומי- בניגוד לחברות מסוגים אחרים, חברה הרשומה כחברה בע"מ מקבלת פטור מתשלום לביטוח לאומי.

תשלום מס נמוך- חברה בע"מ העוברת רגולציה, מלווה על ידי רואה חשבון ונעזרת בו על מנת לערוך את הדוחות שלה תהנה ממס הנמוך בחצי משיעור המס אותו ישלם עצמאי.

מה היתרון בכל זאת בפתיחת חברה בע"מ?

במקרים בהם העסק נקלע לקשיים כלכליים אשר אינם בשליטתו הישירה או בעיות הנוצרות מגורמים חיצוניים לעסק, לא ניתן להגיש תביעה נגדו אלא רק נגד החברה והוא נשאר מוגן. היות ונכסי העסק מופרדים באופן מלא מנכסיו של בעל העסק.