פתיחת עוסק מורשה | trad על המונח פתיחת של עוסק מורשה Home // פתיחת עוסק מורשה | trad על המונח פתיחת של עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק מורשה 

המונח פתיחת עוסק מורשה הוא מונח הלקוח מחוק מס ערך מוסף והוא מתייחס לצורת הרישום ברשות המע"מ.
בשונה מעוסק פטור, עוסק מורשה צריך להוסיף מע"מ על כל עסקה שהוא מבצע והוא רשאי להוציא חשבונית מס.
על העוסק המורשה לדווח אחת לחודשיים לרשויות המס על כל ההכנסות שלו והוא רשאי לקזז תשלומי מע"מ מההוצאות שלו.

פתיחת עוסק מורשה – שלב אחרי שלב

הצעד הראשון של פתיחת עוסק מורשה הוא פתיחת תיק במשרדי המע"מ.

את התיק אי אפשר לפתוח דרך האינטרנט, יש להגיע באופן פיזי אל משרדי המע"מ או לשלוח רואה חשבון ולייפות את כוחו לפתוח תיק בשם בעל העסק.

בעת פתיחת תיק ברשויות המע"מ יש לצרף את המסמכים הבאים: טופס פתיחת עוסק מורשה, צילום של תעודת הזהות, אישור על ניהול של חשבון בנק או לצרף צ'ק מבוטל.
חוזה שכירות או חוזה קנייה של הנכס שבו תתבצע הפעילות העסקית ולעתים גם תעודה המעידה על הכשרה מקצועית בתחום שבו אתם עוסקים.

ניהול נכון

אם אתם מנהלים את העסק בדירת המגורים שלכם ואתם גרים בדירה שכורה, יש לצרף חוזה שכירות של הדירה.

בעת פתיחת התיק תידרשו לכתוב בטופס הפתיחה מהו הצפי שלכם באשר למחזור השנתי.
אם תעריכו את המחזור השנתי בסכום הנמוך ממאה וחמישים אלף שקלים בחודש, תידרשו לדווח לרשויות המע"מ אחת לחודשיים.
אם תעריכו את המחזור החודשי בסכום הגבוה מעל מאה וחמישים אלף שקלים לשנה, תידרשו לדווח לרשויות אחת לחודש.

קבלת מספר עוסק מורשה

לאחר שתגישו לפקיד את כל המסמכים הנדרשים תקבלו מספר עוסק מורשה, המספר זהה למספר תעודת הזהות שלכם, תעודת עוסק מורשה זמנית ושוברי דיווח זמניים למע"מ.
לאחר מספר שבועות תקבלו תעודת עוסק מורשה קבועה ופנקסי דיווח קבועים.

לאחר שפתחת תיק במע"מ, עליכם לפתוח תיק במס ההכנסה.
כדי לפתוח תיק ברשויות מס ההכנסה עומדות לפניכם שתי דרכים.
בדרך הראשונה אתם יכולים לשלוח הודעה לפקיד השומה האחראי על האזור שלכם על פתיחת העסק.
בהודעה יש לציין שם מלא, מהות העיסוק, מספר תעודת זהות, כתובת העסק, מספר טלפון, את הכתובת הפרטית שלכם ואת התאריך של פתיחת העסק.

הדרך השנייה היא להגיע למשרדי מס ההכנסה ולמלא טופס 5329 , דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות המימון הנדרשים לפתיחת העסק.

השלב האחרון הוא שלב הרישום בביטוח הלאומי.
כדי לפתוח תיק בביטוח הלאומי יש לגשת אל משרדי הביטוח הלאומי הקרובים לאזורכם ולפתוח תיק עצמאי באמצעות טופס 6101.

כעוסקים מורשים תידרשו למלא דו"חות לביטוח הלאומי, למס ההכנסה ולמע"מ.

עוסק מורשה נדרש לשלם מקדמות לביטוח הלאומי כל חודש עד חמישה עשר בחודש.

במס ההכנסה תידרשו לשלם מקדמות על הרווחים, אחת לחודש או לחודשיים בהתאם להחלטת פקיד השומה, ודו"ח שנתי המפרט את כל ההכנסות, ההוצאות והרווחים.

לקריאה נוספת על משרד רואה חשבון – טיפים לפתיחת עוסק מורשה